Archetyp sestry

Ženské kruhy a síť sester jsou nenahraditelnou součástí života každé ženy. Pokud ženě toto chybí, hledá náhražky a jiné možnosti, které ale často vedou do.. pekel. Nebo minimálně začne povážlivě kolísat kvalita vztahů, které žena bez sítě sester má.

Ve starých společenstvích byly zakládány a udržovány tzv. červené stany. V těch se shromažďovaly ženy po dobu menstruace. Tady si povídaly, tvořily, meditovaly, předávaly zkušenosti a příběhy. Vzhledem k opakujícímu se pravidelnému cyklu, bylo snadné udržet ve společenství řád. A také se tím ženy odevzdávaly tomu, jak ženské tělo funguje a co požaduje.

Během menstruace fyzické tělo vydává vše, co za předchozí měsíc nahromadilo a dále nepotřebuje. Z těla odchází přebytečná krev i tkáně, které již neslouží svému účelu. Podobné by to mělo být i u ženské psychiky. Tento „červený“ čas je určen zklidnění, meditaci, odpočinku a opouštění nepotřebných myšlenek či chování, které se ukázalo jako neplodné. Jestliže si žena tento čas nedopřeje, nutně se v ní hromadí myšlenky, které posléze vyvolají napětí. Známé a strašidelné PMS. Kdo by se ho nebál!

Žena odpradávna směřuje k cyklickému životu a do života ve společenství ostatních žen. Bohužel dnes je tento ženský kruh poškozen a nefunkční. Mnoho žen přiznává, že nerady tráví čas ve větší skupině žen. Ženský pracovní kolektiv je pak přímo hrozba! Každý si jistě dokáže představit ty klevetivé drbny, které touží po senzaci. Kde se bere takový jed?

Je to tím, že malé holčičky a dívky vyrůstají v mužských principech soutěže a rivality. Kluci jsou přirozeně soutěživí a je to v pořádku. Snadněji zvládnou prohru, poučí se z neúspěchu a rychle se oklepou, aby mohli příště zazářit. Když se ale do soupeření pustí holčičky, z neúspěchu se snadno zklamou či zhroutí a odvozují od toho vlastní hodnotu. Neuspěla jsem v soutěži o nejhezčí náramek, tzn. nejsem dost dobrá v ničem. Nadto ještě holčičky nedokáží svou prohru nechat „na hřišti“. Táhnou si špatný pocit s sebou a ostatní děvčata si na té, která prohrála rády smlsnou, aby tím podpořily svůj dobrý pocit ze sebe.

Pojďme zkusit podpořit v dívenkách to, co je jim vlastní. Holčičky potřebují komunikovat, mluvit, sdílet. Dokáží objevovat krásu v druhých, pečovat a trpělivě se starat o slabší. Naučme je hledat jejich vlastní hodnotu v sobě a ne v tom, jak uspějí ve vnějším světě. Tak z nich mohou vyrůst sebe-vědomé ženy, které si vybudují vlastní záchytnou síť sester. Takovou, kde se ženy nepomlouvají a neprobírají tu, která zrovna nepřišla. Takovou, kde každá žena je unikátní v tom, co dělá a dohromady tvoří laskavou, veselou a štěbetavou náruč těm, kteří to potřebují.

 

obrázek zdroj: https://pixabay.com/cs/d%C4%9Bti-sestry-roztomil%C3%BD-z%C3%A1bava-holky-1869265/

Manifest Ženy

Feminismus! Aktivisti! Ženské kruhy!

Slova, která vyvolávají paniku, strach, nebo rovnou odpor. Pojďme si tedy vysvětlit k čemu patří a jak je správně pochopit.

Ne každá žena je nutně feministka. A ne každá žena je aktivistka. Nicméně čím dál více žen se necítí ve svém životě komfortně a cítí touhu něco změnit. Ale co a jak? A nejlépe tak, aby byli spokojeni všichni!

Po dlouhá staletí se ženy realizovaly skrze někoho jiného. Mladé dívky pouze do té míry, do jaké jim to dovolil otec či starší bratr. Manželky skrze své manžele a syny. A měla-li některá to štěstí stát se tchyní, která má v domácnosti pevnou ruku a poddajnou snachu, pak se teprve mohla naplno projevit.

Přestože doba se změnila, tradiční vzorce chování stále trvají. A proto se stále více žen stává emancipovanými. Neznamená to však, že by chtěly za každou cenu být rovny mužům! Žena nemá v povaze přirozeně soupeřit. A už vůbec ne se vyrovnávat mužům. Emancipovaná žena se touží naplno projevit ve svém ženském světě. Takovém, kde se nesoupeří a neměří podle výkonu. Takovém, kde se ženy podporují a rozkvétají ve své jedinečnosti.

Žena je jako nádoba, která nasává energii a emoce. Jestliže se nutíme do soutěží, her a výher podle mužských pravidel, neumíme to pak zpracovat a vypustit. Ukládáme si do svého lůna bolesti z proher a urážek. Žena nedokáže nikdy plně propustit neúspěch tak, jak to dovedou muži.

Ženy – nebojme se opustit svět mužů.

Muži – nebojte se pustit ženy na jejich vlastní cestu.