Magická Žena – Oheň

Každá žena je esencí čtyř živlů. A každá je jedinečná v tom, jak dokáže své živly ovládat. Nebo jak ony ovládají ji.

Jakmile dívenka vylétne z rodného hnízda, stává se z ní mladá žena. Postupně přejde z Vody do živelné a aktivní esence  Ohně. Je to nejdravější a nejaktivnější živel v nás a je v pořádku si jej prožít.

V esenci Vody si dívka do hloubky prožila své Ženství a svou jemnost. Intuitivně využívala své ženské dary a hluboce plynula životem. Nyní v období Ohně se naučí aktivně používat své schopnosti Tvůrkyně. Stane se tou, která tvoří svůj svět. Tou, která si bere, co potřebuje a dává to, co může. Je v pořádku najít své hranice tak, aby Oheň v nás nebral příliš a nerozdával víc než může.

Mladá žena v Ohni je akční, dynamická, plná elánu a životní síly. Ráda sportuje, cestuje, umí vydělávat peníze a ví, že rozumné utrácení je v pořádku.

Velmi často Ženy tuto fázi neprožijí úplně a přeskočí rovnou do života Země. Pokud ale Ohni v nás nedáme prostor a snažíme se ho udusit, začne pomalu prohořívat do všech částí života. Znamená to, že pokud Žena utlačuje sama sebe a nevěnuje dostatek času svému vlastnímu a jedinečnému životu, dřív nebo později se Oheň přihlásí ke slovu. Ale už ne jako vyživující teplo, ale jako spalující žár, který ničí vše, co ho omezuje.

Žena, která v sobě dusila Oheň, je pak tou, která v určité fázi života  pálí mosty, odchází z domova a boří vše, co vybudovala.

Aby byl Oheň v rovnováze, je nutné věnovat čas a péči svému vlastnímu životu. Ohnivá žena má své koníčky, rozvíjí své talenty, aktivně si bere od života a dává velikou lásku a teplo Srdce. Má zářivou pleť, jasné oči a planoucí Srdce. Vychutnává si život plnými doušky a nebojí se světu ukázat, kdo vlastně je.

V magické práci se Ženám ohně daří v práci se svíčkami, v přivolávání lásky, hojnosti a štěstí. Jsou aktivními Tvůrkyněmi, proto mohou dokázat vše, co chtějí.

Jakmile cítí, že jejich Ohnivá síla se vyčerpala a je potřeba přejít do další fáze, přichází ke slovu to nejlaskavější v nás, aby nás převedlo do života v Zemi.

Provázím Ženy na jejich Cestě tak, aby nalezly rovnováhu v sobě samých.

Konzultace mailem či osobně / kontakt martina.olecka@centrum.cz

Magická Žena – Voda

Každá žena je esencí čtyř živlů. A každá je jedinečná v tom, jak dokáže své živly ovládat. Nebo jak ony ovládají ji.

V životě ženy odpovídá Voda období od první menstruace do doby brzké dospělosti. Symbolicky začíná s menarché, kdy z těla dívky odchází „voda“ a dívka začíná svou cyklickou cestu.

Vodní období nám připomíná, jak je důležité věnovat se pravidelné očistě. Jak nezbytné pro Ženu je pročišťovat své tělo, mysl i duši od nánosů, které na ní každý měsíc ulpí.  Je to doba, kdy se z holčičky postupně stává Žena.  Hledá svou ženskou podstatu a učí se vládnout elementu Vody.  Zjišťuje, jak její  Vodní živelnost působí na muže. Je čistá jako lesní tůňka a zároveň je v ní hloubka oceánu žen, které kráčely Vodní cestou před ní.

Ženy s převahou Vodního živlu dávají zvláštní důraz na péči o vlasy. Milují své vlasy a vědí, že jsou korunou krásy a základem ženskosti. Nenosí rády zmačkané oblečení, jejich šaty musí splývat jako jemné vodní vlnky.

V magické práci jsou velmi silné v rituálech s Vodou. V očišťování, žehnání vodě a práci s Ženskými tématy. Jejich Cesta vždy vede přes lůno a přes temnou vodu v nás.

Jestliže Ženu ovládá element Vody příliš, může se z ní stát hluboká, temná a nebezpečná Jezerní vládkyně. Dokáže zmrazit vztahy kolem sebe, dokáže svou silou zbořit fungující rodiny i zničit pečující domovy. Jako Siréna vábí muže, kteří jejímu volání nedokáží odolat.  Jakmile je však stáhne pod hladinu, její hledání začíná nanovo.

Jakmile v Ženě převládne element Vody, je zásadní zastoupit mu cestu Ohněm. Jedině pečlivá práce Ohnivé ženy dokáže postupně upravit vodní toky tak, aby zavlažovaly úrodu a neničily hráze.

Provázím Ženy na jejich Cestě tak, aby nalezly rovnováhu v sobě samých.

Konzultace mailem či osobně / kontakt martina.olecka@centrum.cz

Magická Žena – Vzduch

Každá žena je esencí čtyř živlů. A každá je jedinečná v tom, jak dokáže své živly ovládat. Nebo jak ony ovládají ji.

První krok na naší Magické cestě věnujeme Vzduchu. V životě ženy odpovídá Vzduch době před narozením až do první menstruace (menarché).

Jde o neskutečně tvůrčí a laskavé období, které je ale také plné změn, turbulencí a životních milníků. Přesně tak, jako nás dokáže vánek hladit a vichřice rvát z kořenů, i období Vzduchu je různorodé.

Malá dívenka se učí žít ve světě, ze svých přání a tužeb zhmotňuje svůj prostor. Je to čas splněných přání. Je to doba, kdy si představíme, co by nám Ježíšek měl přinést a později to skutečně najdeme pod stromečkem.  Jakoby vzduch kolem nás byl prosycen nápady, možnostmi a touhami a stačilo jen natáhnout ruku, abychom na ně dosáhli. Můžeme cokoli, náš svět nemá hranice.

Po celý svůj život mohou Ženy s dominancí Vzduchu zůstávat fyzicky jemné, křehké a něžné. Rády volí světlé barvy a vzdušné látky, které neomezují pohyb. Zároveň jsou to ale velmi zdatné techničky, pracují na manažerských pozicích, případně si skvěle rozumí s jakoukoli technikou. Pokud ovládají svůj princip Vzduchu, mají rády změny, rády cestují a přicházejí věcem na kloub. Chtějí znát podstatu věci a stejně jako vítr dokáží lehce proniknout do každého problému.

V magické práci se jim velmi daří s vykuřovadly a vonnými esencemi.

Jestliže nemají Vzduch v rovnováze, jsou to často ženy chaotické, upovídané, roztěkané a pro okolí těžko pochopitelné. Neustále mají potřebu přebíhat z místa na místo, jejich energie je náročná a připomíná spíše uragán, který přilítne z ničeho nic a zanechá po sobě spoušť. Jednou z možností, jak urovnat svůj Vítr, je propátrat svou esenci Vody, která může být utlačená.

Protože vždy, když se prožene příliš mnoho Větru, přinese to s sebou dešťové mraky a vláhu, která je potřebná pro naši Vnitřní ženu stejně, jako slunce pro rostlinky.

Provázím Ženy na jejich Cestě tak, aby nalezly rovnováhu v sobě samých.

Konzultace lze mailem / osobně  :      martina.olecka@centrum.cz