Magická Žena – Země

Každá žena je esencí čtyř živlů. A každá je jedinečná v tom, jak dokáže své živly ovládat. Nebo jak ony ovládají ji.

Období Země odpovídá času Plné zralosti až Moudrému stáří. Jsou to naše babičky, které milujeme pro jejich laskavost, péči a starostlivost. Jsou to klidné a tiché části nás samých, které vyčkávají trpělivě, než přijdou ke slovu.

V období Země Žena ráda vaří, pečuje o zahrádku a vytváří věci skrze své ruce.  Toto období může nastat kdykoli v průběhu života a je to v pořádku. Jakmile se Žena ukotví ve své síle, zpracuje všechny ostatní živly, ráda se vrátí zpět ke kořenům. V tomto čase ráda vzpomíná na vše, co dělala jako malá. Na vše, čím voněla kuchyň babičky a co vyráběly s maminkou. V Ženiných kostech se ozývá moudrost celého rodu a ona cítí silnou podporu a spojení s Matkou Zemí.

V magické práci tvoří zejména mastičky, čaje, léky. Jestliže se dobře uzemní, je nepřekonatelná v práci s kyvadlem. Promlouvají k ní karty, krystaly a bytosti Přírody.  Ženy s převahou Země také často pěstují nádherné květiny. Jsou známé tím, že můžou do země zapíchnout hrábě a ony vykvetou.

Země je klidná, nikam nespěchá a má v sobě moudrost staletí. Už zpracovala všechny fáze života a teď čeká na přechod jinam, dál a do jiného světa. Ví,že spěch ničemu neprospívá. Ví, že jediným smyslem života je otevřené srdce a láska, kterou necháme proudit.

Pokud se Žena skryje do fáze Země příliš brzy, může se to projevit obezitou, nebo naopak nezdravou štíhlostí. Bývá rychle vyčerpaná, unavená. Velmi a tvrdě pracuje, a přesto nežije v hojnosti. Její šatník je většinou plný šedivých a černých kousků oblečení.  Má velikou touhu „odlehčovat“, a tak může propadnout nejrůznějším dietám. Příliš brzy se skryla do Země, když její Srdce ještě potřebovalo prožít lehkost. A tak kde se snažíme Srdce utlumit, tam postupně prohořívá Oheň.

Lékem na nezdravý život elementu Země je Vítr. Jedině ten dokáže rozdmýchat uhasínající Žár a přinést do života změny. A jakmile přijde Vítr, můžeme spojit všechny elementy do jednoho – do síly Éteru.

Provázím Ženy na jejich Cestě tak, aby nalezly rovnováhu v sobě samých.

Konzultace mailem či osobně / kontakt: martina.olecka@centrum.cz

Magická Žena – Oheň

Každá žena je esencí čtyř živlů. A každá je jedinečná v tom, jak dokáže své živly ovládat. Nebo jak ony ovládají ji.

Jakmile dívenka vylétne z rodného hnízda, stává se z ní mladá žena. Postupně přejde z Vody do živelné a aktivní esence  Ohně. Je to nejdravější a nejaktivnější živel v nás a je v pořádku si jej prožít.

V esenci Vody si dívka do hloubky prožila své Ženství a svou jemnost. Intuitivně využívala své ženské dary a hluboce plynula životem. Nyní v období Ohně se naučí aktivně používat své schopnosti Tvůrkyně. Stane se tou, která tvoří svůj svět. Tou, která si bere, co potřebuje a dává to, co může. Je v pořádku najít své hranice tak, aby Oheň v nás nebral příliš a nerozdával víc než může.

Mladá žena v Ohni je akční, dynamická, plná elánu a životní síly. Ráda sportuje, cestuje, umí vydělávat peníze a ví, že rozumné utrácení je v pořádku.

Velmi často Ženy tuto fázi neprožijí úplně a přeskočí rovnou do života Země. Pokud ale Ohni v nás nedáme prostor a snažíme se ho udusit, začne pomalu prohořívat do všech částí života. Znamená to, že pokud Žena utlačuje sama sebe a nevěnuje dostatek času svému vlastnímu a jedinečnému životu, dřív nebo později se Oheň přihlásí ke slovu. Ale už ne jako vyživující teplo, ale jako spalující žár, který ničí vše, co ho omezuje.

Žena, která v sobě dusila Oheň, je pak tou, která v určité fázi života  pálí mosty, odchází z domova a boří vše, co vybudovala.

Aby byl Oheň v rovnováze, je nutné věnovat čas a péči svému vlastnímu životu. Ohnivá žena má své koníčky, rozvíjí své talenty, aktivně si bere od života a dává velikou lásku a teplo Srdce. Má zářivou pleť, jasné oči a planoucí Srdce. Vychutnává si život plnými doušky a nebojí se světu ukázat, kdo vlastně je.

V magické práci se Ženám ohně daří v práci se svíčkami, v přivolávání lásky, hojnosti a štěstí. Jsou aktivními Tvůrkyněmi, proto mohou dokázat vše, co chtějí.

Jakmile cítí, že jejich Ohnivá síla se vyčerpala a je potřeba přejít do další fáze, přichází ke slovu to nejlaskavější v nás, aby nás převedlo do života v Zemi.

Provázím Ženy na jejich Cestě tak, aby nalezly rovnováhu v sobě samých.

Konzultace mailem či osobně / kontakt martina.olecka@centrum.cz

Magická Žena – Voda

Každá žena je esencí čtyř živlů. A každá je jedinečná v tom, jak dokáže své živly ovládat. Nebo jak ony ovládají ji.

V životě ženy odpovídá Voda období od první menstruace do doby brzké dospělosti. Symbolicky začíná s menarché, kdy z těla dívky odchází „voda“ a dívka začíná svou cyklickou cestu.

Vodní období nám připomíná, jak je důležité věnovat se pravidelné očistě. Jak nezbytné pro Ženu je pročišťovat své tělo, mysl i duši od nánosů, které na ní každý měsíc ulpí.  Je to doba, kdy se z holčičky postupně stává Žena.  Hledá svou ženskou podstatu a učí se vládnout elementu Vody.  Zjišťuje, jak její  Vodní živelnost působí na muže. Je čistá jako lesní tůňka a zároveň je v ní hloubka oceánu žen, které kráčely Vodní cestou před ní.

Ženy s převahou Vodního živlu dávají zvláštní důraz na péči o vlasy. Milují své vlasy a vědí, že jsou korunou krásy a základem ženskosti. Nenosí rády zmačkané oblečení, jejich šaty musí splývat jako jemné vodní vlnky.

V magické práci jsou velmi silné v rituálech s Vodou. V očišťování, žehnání vodě a práci s Ženskými tématy. Jejich Cesta vždy vede přes lůno a přes temnou vodu v nás.

Jestliže Ženu ovládá element Vody příliš, může se z ní stát hluboká, temná a nebezpečná Jezerní vládkyně. Dokáže zmrazit vztahy kolem sebe, dokáže svou silou zbořit fungující rodiny i zničit pečující domovy. Jako Siréna vábí muže, kteří jejímu volání nedokáží odolat.  Jakmile je však stáhne pod hladinu, její hledání začíná nanovo.

Jakmile v Ženě převládne element Vody, je zásadní zastoupit mu cestu Ohněm. Jedině pečlivá práce Ohnivé ženy dokáže postupně upravit vodní toky tak, aby zavlažovaly úrodu a neničily hráze.

Provázím Ženy na jejich Cestě tak, aby nalezly rovnováhu v sobě samých.

Konzultace mailem či osobně / kontakt martina.olecka@centrum.cz