Magická Žena – Voda

Každá žena je esencí čtyř živlů. A každá je jedinečná v tom, jak dokáže své živly ovládat. Nebo jak ony ovládají ji.

V životě ženy odpovídá Voda období od první menstruace do doby brzké dospělosti. Symbolicky začíná s menarché, kdy z těla dívky odchází „voda“ a dívka začíná svou cyklickou cestu.

Vodní období nám připomíná, jak je důležité věnovat se pravidelné očistě. Jak nezbytné pro Ženu je pročišťovat své tělo, mysl i duši od nánosů, které na ní každý měsíc ulpí.  Je to doba, kdy se z holčičky postupně stává Žena.  Hledá svou ženskou podstatu a učí se vládnout elementu Vody.  Zjišťuje, jak její  Vodní živelnost působí na muže. Je čistá jako lesní tůňka a zároveň je v ní hloubka oceánu žen, které kráčely Vodní cestou před ní.

Ženy s převahou Vodního živlu dávají zvláštní důraz na péči o vlasy. Milují své vlasy a vědí, že jsou korunou krásy a základem ženskosti. Nenosí rády zmačkané oblečení, jejich šaty musí splývat jako jemné vodní vlnky.

V magické práci jsou velmi silné v rituálech s Vodou. V očišťování, žehnání vodě a práci s Ženskými tématy. Jejich Cesta vždy vede přes lůno a přes temnou vodu v nás.

Jestliže Ženu ovládá element Vody příliš, může se z ní stát hluboká, temná a nebezpečná Jezerní vládkyně. Dokáže zmrazit vztahy kolem sebe, dokáže svou silou zbořit fungující rodiny i zničit pečující domovy. Jako Siréna vábí muže, kteří jejímu volání nedokáží odolat.  Jakmile je však stáhne pod hladinu, její hledání začíná nanovo.

Jakmile v Ženě převládne element Vody, je zásadní zastoupit mu cestu Ohněm. Jedině pečlivá práce Ohnivé ženy dokáže postupně upravit vodní toky tak, aby zavlažovaly úrodu a neničily hráze.

Provázím Ženy na jejich Cestě tak, aby nalezly rovnováhu v sobě samých.

Konzultace mailem či osobně / kontakt martina.olecka@centrum.cz

Napsat komentář